TAC KOLEJİ veli iletişimi, öğrencilerimizin eğitim sürecinde başarılı olması için oldukça önemlidir. İyi bir veli iletişimi, öğrencilerimizin akademik başarısı, sosyal gelişimi ve genel iyi olma durumu üzerinde olumlu bir etki yapar. Okulumuzdaki etkili veli iletişimi için bazı temel stratejilerimiz:

1. Düzenli İletişim Kanalları:

 • Toplantılar: Düzenli veli-öğretmen toplantıları düzenleyerek öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini tartışma fırsatı.
 • E-Posta ve Bildirimler: Önemli bilgileri e-posta veya mobil uygulama bildirimleri K12NET aracılığıyla paylaşma.
 • Okul Bültenleri: Aylık veya üç aylık bültenlerle okuldaki genel gelişmeleri ve etkinlikleri paylaşma.

2. Açık İletişim Atmosferi:

 • Açık Kapı Politikası: Okulun yönetimi ve öğretmenler arasında öğrenci ve velilerin her zaman konuşmaya hazır oldukları bir açık kapı politikası benimseme.
 • Geribildirim İsteği: Velilerden düzenli olarak geri bildirim almak için anketler düzenleme ve görüşlerini değerlendirme.

3. Özel Toplantılar ve Seminerler:

 • Eğitim Seminerleri: Velilere, öğrencilerin eğitimine yönelik konularda seminerler ve atölye çalışmaları düzenleme.
 • Bireysel Görüşmeler: Öğrencinin bireysel ihtiyaçları veya gelişim alanları hakkında bireysel görüşmeler sağlama.

4. Elektronik Platformlar ve Uygulamalar:

 • Online Notlar ve İlerleme Raporları: Öğrencinin notları, devamsızlık durumu ve ilerleme raporlarına elektronik olarak erişim sağlama.
 • Sanal Sınıf Platformları: Velilere çocuklarının sınıfta ne öğrendiğini ve yapılan ödevleri takip etme imkanı sunan sanal sınıf platformları kullanma.

5. Acil Durum ve Güvenlik Bilgileri:

 • Acil Durum Tatbikatları: Velilere okulda yapılan acil durum tatbikatları hakkında bilgi verme.

6. Aile Katılımı ve Etkinlikler:

 • Aile Günleri: Okulda düzenlenen etkinliklere ve gösterilere aileleri davet etme.
 • Gönüllülük Programları: Velileri okuldaki etkinliklere gönüllü olmaya teşvik etme.

7. Sosyal Medya Kullanımı:

 • Okulun Sosyal Medya Hesapları: Velilere okulun sosyal medya hesaplarını takip etmelerini önerme.

8. Projeler ve Sergiler:

 • Proje Sergileri: Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları projeleri sergileyerek velilere gösterme.
 • Açık Ev Günleri: Velileri okulda düzenlenen açık ev günlerine davet ederek sınıf ortamlarını ziyaret etme imkanı sağlama.

İyi bir veli iletişimi, öğrencilerimizin eğitimine daha fazla katılım ve destek sağlayarak okul ortamını olumlu bir şekilde etkilemektedir. Yapılan bu çalışmalar, öğrenci, veli ve okul arasındaki işbirliğini güçlendirmektedir.