Okulumuz, öğrencilerimize etkili iletişim kurma, kültürlerarası anlayış geliştirme ve uluslararası düzeyde rekabet edebilme yetenekleri kazandırmak amacıyla kapsamlı bir İngilizce eğitim programı sunmaktadır.

1. Dil Eğitimi Programı:

  • Yoğun Dil Dersleri: Öğrencilere dil becerilerini geliştirmeleri için yoğun dil dersleri sunulmaktadır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kapsayan derslerle öğrencilerin dil yetenekleri güçlendirilir.
  • İnteraktif Dil Oyunları ve Aktiviteler: Dil oyunları, öğrencilerin eğlenirken İngilizce öğrenmelerine olanak tanır. Grup çalışmaları, drama ve rol oyunları gibi etkinliklerle dil becerileri pekiştirilir.

2. Yabancı Dilde İletişim Becerileri:

  • Sözlü İletişim: Öğrenciler, günlük yaşamda ve sınıf içinde etkili bir şekilde iletişim kurabilmek için konuşma becerilerini geliştirir. Tartışma, sunum ve grup çalışmaları bu alanda önemli bir rol oynar.
  • Yazılı İletişim: Öğrencilere yazılı ifade becerileri kazandırılarak makale yazma, öykü oluşturma ve eleştirel yazma becerileri geliştirilir.

3. Kültürlerarası Eğitim:

  • İngilizce Konuşulan Ülkeler Kültürleri: Öğrencilere İngilizce konuşulan ülkelerin kültürlerini anlama ve değerlendirme fırsatı sunulur. Dilin yanı sıra kültürel duyarlılık da kazandırılarak öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak yetişmelerine destek olunur.

4. Teknoloji Destekli Eğitim:

  • Online Kaynaklar ve Dil Uygulamaları: Öğrencilere dil öğrenmelerini desteklemek üzere çeşitli dil uygulamaları ve online kaynaklar sunulur. Böylece öğrenciler dil becerilerini geliştirebilir ve öğrenmelerini kişiselleştirebilirler.

5. Yabancı Dilde Sanat ve Edebiyat:

  • İngilizce Edebiyat Dersleri: Öğrencilere İngilizce klasik ve çağdaş edebiyat eserlerini anlama ve yorumlama yetenekleri kazandırılır.
  • Sanat ve Müzik: İngilizce konuşulan ülkelerin sanat ve müzik kültürleri hakkında bilgi edinmeleri için çeşitli sanat etkinlikleri düzenlenir.

6. Ulusal ve Uluslararası Sertifikasyonlar:

  • Cambridge ve TOEFL Sınavları: Öğrencilere ulusal ve uluslararası dil sınavlarına hazırlık programları sunularak, başarılarına dayalı sertifikalar almaları teşvik edilir.

Okulumuz, öğrencilerin İngilizce dilini etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak ve onları küresel dünyada başarılı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla sürekli olarak eğitim programlarını güncellemekte ve geliştirmektedir.