TAC KOLEJLERİ İLKOKUL PROGRAMI

TAC KOLEJİ Özel İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlamaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanakları ile de ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Okulumuzda eğitim ve öğretim, alanında uzman öğretmenler tarafından sürdürülmektedir. Tam gün eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş öğretim programları ve TAC KOLEJİ İlkokul programının yanı sıra öğrencilerimiz; öğretmenler kurulu kararı, veli istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçmeli ders olarak, Robotik ve Kodlama, Stem, Bilim Adamı Yetiştirme Programı, Zeka Oyunları, Etkili Düşünme Becerileri, Drama, Satranç, Halk Oyunları, vb. çeşitli eğitimler almakta, kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılmaktadır.

Cambridge ve The Prof Kids yayınlarıyla desteklenen İngilizce dersleriyle öğrencilerimize, Türkçe dışında başka bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve yabancı dili sevdirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin, İngilizceyi özgüvenle kullanıp çağdaş dünyaya uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılmakta ve programlar geliştirilmektedir.

Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yeteneklerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem verilen okulumuzda, 3. sınıftan itibaren Almanca eğitimine başlanmaktadır.

Okulumuzdaki eğitim ve öğretim çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu yasal mevzuat ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.