TAC KOLEJİ ortaokul eğitim programları genellikle geniş bir müfredat ve bütünsel bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlar. Okulumuz eğitim felsefesine, misyonuna ve değerlerine dayanarak öğrencilerimize özgü özel bir program sunar. TAC KOLEJİ ortaokul eğitim programımız şu unsurları içerir:

Akademik Dersler:

 1. Matematik:
  • Temel matematik kavramlarından başlayarak ileri düzeyde problemleri çözmeye yönelik bir müfredat.
  • Geometri, cebir, istatistik ve olasılık gibi konuların kapsamlı öğrenimi.
 2. Türkçe ve Dil Eğitimi:
  • Okuma, yazma, dil bilgisi ve sözcük bilgisi konularında kapsamlı bir program.
  • Yaratıcı yazma, eleştirel okuma ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler.
 3. Fen ve Sosyal Bilimler:
  • Fen bilimleri, biyoloji, kimya ve fizik gibi doğa bilimleri.
  • Tarih, coğrafya, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimlerin kapsamlı bir incelemesi.
 4. Yabancı Dil Eğitimi:
  • İngilizce ve İkinci yabancı dillerin öğretimi.
  • Dil becerilerini geliştirmeye yönelik konuşma, dinleme, yazma ve okuma aktiviteleri.

Teknoloji ve Bilgisayar Eğitimi:

 1. Bilgisayar Bilimi:
  • Temel bilgisayar becerileri.
  • Kodlama, programlama ve dijital teknoloji kullanımı.
 2. İleri Teknoloji Uygulamaları:
  • Robotik, 3D yazıcılar, sanal gerçeklik gibi ileri teknolojik araçları kullanarak pratik uygulamalar.

Sanat ve Yaratıcılık:

 1. Görsel Sanatlar:
  • Resim, heykel, seramik ve diğer görsel sanatlar.
  • Sanat tarihine ilişkin incelemeler ve projeler.
 2. Müzik ve Drama:
  • Enstrüman çalma, müzik teorisi ve vokal çalışmalar.
  • Drama, tiyatro ve sahne sanatları.

Beden Eğitimi ve Spor:

 1. Temel Spor Becerileri:
  • Futbol, basketbol, voleybol, gibi temel sporlar.
  • Takım sporları ve bireysel sporlara yönelik aktiviteler.
 2. Fiziksel Fitness ve Sağlık:
  • Fiziksel fitness programları ve sağlık bilgisi.
  • Beslenme, kişisel bakım ve sağlıklı yaşam konularında eğitim.

Sosyal ve Kişisel Gelişim:

 1. Değerler Eğitimi:
  • Etik ve ahlaki değerlere vurgu yapma.
  • Toplumsal sorumluluk bilinci ve kültürler arası anlayışı teşvik.
 2. Liderlik ve İşbirliği:
  • Liderlik becerileri geliştirme ve grup içinde etkili iletişim.
  • Projelerde işbirliği yapma ve takım çalışması.

Kariyer Gelişimi ve Rehberlik:

 1. Kariyer Planlama:
  • Meslek tanıtımları ve kariyer planlama.
  • Kariyerle ilgili etkinlikler.
 2. Bireysel Rehberlik:
  • Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleme.
  • Bireysel rehberlik seansları ve öğrenci takibi.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci:

 1. Doğa ve Çevre Eğitimi:
  • Sürdürülebilirlik konularında eğitim ve çevre projeleri.
  • Doğa gezileri ve çevre bilinci etkinlikleri.

Proje Tabanlı Öğrenme:

 1. Proje Yönetimi:
  • Öğrencilere kendi projelerini oluşturma ve yönetme becerisi kazandırma.
  • Gerçek dünya sorunlarına çözüm arama projeleri.

Tac koleji ortaokul eğitim programlarımızın genel özelliklerini temsil eder.