TAC KOLEJİ, ilkokul eğitim programı, öğrencilere temel akademik becerileri kazandırmayı, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi ve öğrenmeye olan ilgilerini artırmayı amaçlar. ilkokul eğitim programımızın içerdiği unsurlar:

1. Temel Akademik Dersler:

a. Matematik:

 • Temel matematik becerilerinin öğretilmesi
 • Problem çözme ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirme.

b. Türkçe ve Dil Eğitimi:

 • Okuma ve yazma becerilerini geliştirme.
 • Dilbilgisi ve sözcük bilgisi çalışmaları.
 • Yaratıcı yazma ve sunum becerilerini destekleme.

c. Fen ve Sosyal Bilimler:

 • Fen bilimleri ve sosyal bilimler konularında temel kavramların öğretilmesi.
 • Bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirme.

2. Yabancı Dil Eğitimi:

a. İngilizce Dil Eğitimi:

 • İngilizce dil becerilerini geliştirme.
 • Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerine vurgu.

3. Sanat ve Yaratıcılık:

a. Görsel Sanatlar:

 • Resim, el işi, heykel gibi aktivitelerle öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleme.
 • Sanat tarihine ve farklı sanatçılara dair bilgi verme.

b. Müzik ve Drama:

 • Enstrüman çalma, şarkı söyleme ve ritim aktiviteleri.
 • Drama ve tiyatro etkinlikleri ile özgüveni artırma.

4. Beden Eğitimi ve Spor:

a. Temel Spor Becerileri:

 • Temel spor aktiviteleri ve oyunlarla öğrencilerin fiziksel gelişimini destekleme.
 • Takım sporları ve bireysel sporlar aracılığıyla işbirliği ve liderlik becerilerini geliştirme.

5. Teknoloji ve Bilgisayar Eğitimi:

a. Temel Bilgisayar Bilimi:

 • Temel bilgisayar becerileri ve dijital teknoloji kullanımı.
 • Kodlama ve problem çözme becerilerini geliştirme.

6. Değerler Eğitimi ve Sosyal Beceriler:

a. Etik ve Değerler:

 • İyi vatandaşlık, sorumluluk ve empati gibi değerleri öğretme.
 • Toplumsal sorumluluk projeleri ve etkinliklere katılım.

b. Sosyal Beceriler ve İletişim:

 • İyi iletişim becerilerini destekleme.
 • Grup çalışmaları, tartışma ve işbirliği etkinlikleri.

7. Rehberlik ve Kariyer Gelişimi:

a. Bireysel Rehberlik:

 • Bireysel öğrenci takibi ve rehberlik hizmetleri.
 • Kariyer gelişimi ve hedef belirleme süreçlerine destek.

8. Okul Dışı Aktiviteler ve Projeler:

a. Alan Gezileri:

 • Müze ziyaretleri, doğa yürüyüşleri ve kültürel etkinliklere katılım.
 • Öğrencilerin öğrendiklerini gerçek dünya bağlamında deneyimlemeleri.

b. Toplumsal Hizmet Projeleri:

 • Okulun topluluğuna hizmet etmeyi teşvik eden projeler.
 • Çevre projeleri ve sosyal sorumluluk inisiyatifleri.

Bu unsurlar, genel olarak TAC KOLEJİ ilkokul eğitim programını temsil eder.