Okulumuz, öğrencilerin uluslararası ilişkiler, diplomasi ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için benzersiz bir Model United Nations (MUN) programı sunmaktadır. MUN programımız, öğrencilere küresel meseleleri anlama, analiz etme ve çözme yetenekleri kazandırmayı hedefler. İşte programımızın temel unsurları:

1. Eğitim ve Hazırlık:

 • Program başlamadan önce öğrencilere MUN konsepti, BM yapısı ve diplomasi hakkında temel bilgiler verilir.
 • Eğitim süreci içinde, öğrencilere araştırma, yazma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirebilmeleri için atölye çalışmaları düzenlenir.
 • Dünya genelinden uzman konuşmacılar ve diplomatlardan dersler ve konferanslar ile öğrencilere ilham verici deneyimler sunulur.

2. MUN Konferansları:

 • Öğrenciler, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen MUN konferanslarına katılır.
 • Bu konferanslar, öğrencilerin belirlenen bir ülke veya kuruluşu temsil ederek, gerçek dünya sorunlarını tartışmalarına ve çözüm önerileri sunmalarına olanak tanır.
 • Delegeler, komite içinde liderlik yapma, stratejik düşünme ve etkili müzakere yetenekleri kazanırlar.

3. Simülasyon ve Kriz Senaryoları:

 • Program, öğrencilere kriz senaryolarında nasıl etkili bir şekilde hareket edileceğini öğretmek amacıyla simülasyonlar içerir.
 • Bu senaryolar, öğrencilerin beklenmedik durumlarla başa çıkma ve hızlı kararlar alma yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlar.

4. Proje ve Topluluk Hizmeti:

 • MUN programı, öğrencilere küresel sorunlara çözüm bulma amacı güden projeler geliştirme fırsatı sunar.
 • Topluluk hizmeti projeleri, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırmalarına ve dünya çapındaki sorunlara duyarlılık geliştirmelerine katkıda bulunur.

5. Kulüp ve Çalışma Grupları:

 • MUN kulübü, düzenli toplantılar ve etkinliklerle öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlar.
 • Çalışma grupları, öğrencilerin konferanslara hazırlık yapmalarına ve birbirleriyle işbirliği içinde olmalarına olanak tanır.

Okulumuzun MUN programı, öğrencilere uluslararası düzeyde liderlik becerileri kazandırmak ve onları küresel vatandaşlar olarak yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Programımız, öğrencilerin kendi seslerini bulmalarına, eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmelerine ve dünya sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.