TAC KOLEJLERİNDE öğrencilerimiz hazırladıkları TAC gazetesi ile, okul yaşantılarını, sosyal ve sportif etkinlikleri anlatan, HER ÖĞRENCİNİN YILDA EN AZ 1 KERE KÖŞE YAZARLIĞI yaptığı, sosyal etkinliklerin amaçlarına uygun olarak, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmesi amacıyla öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru, dergi, gazete ve yıllıklar çıkartmaktadır.

Okul gazetemiz Antalya ilinde çeşitli noktalarda halkımıza da ücretsiz olarak dağıtılacaktır. İnternet üzerinden yayın yapacak olan radyomuz ve okul televizyonumuz ile de okuldaki yaşantılarını ve eğitimlerini daha geniş kitlelere anlatma fırsatı bulacaklar.