TAC KOLEJİ eğitim felsefesi, okulumuzun misyonu, değerleri, öğretim yöntemleri ve öğrenciye yönelik hedefleri doğrultusunda şekillenir. Eğitim felsefemiz şu unsurları içerir:

1. Bireysel Gelişim ve Farklılaştırılmış Öğrenme:

 • Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına saygı gösterme ve farklı öğrenme stillerine uygun olarak öğretim.
 • Farklı yetenek ve ilgi alanlarına sahip öğrencilerin gelişimini destekleme.

2. Holistik Gelişim:

 • Akademik başarı yanında sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişime odaklanma.
 • Öğrencilerin çok yönlü bireyler olarak yetişmelerini teşvik etme.

3. Değerler ve Etik Eğitimi:

 • Ahlaki değerlere vurgu yapma ve öğrencilere doğru, dürüst ve sorumluluk sahibi bireyler olma değerlerini aşılama.
 • Empati, paylaşma ve toplumsal sorumluluk bilinci geliştirme.

4. Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme:

 • Öğrencilere eleştirel düşünme becerileri kazandırma.
 • Problemleri çözme, analitik düşünme ve yaratıcı çözümler üretme yeteneklerini geliştirme.

5. İşbirliğine Dayalı Öğrenme:

 • Grup çalışmaları, projeler ve işbirliği etkinlikleri aracılığıyla öğrencilerin birbirleriyle etkileşimini artırma.
 • Takım çalışması ve liderlik becerilerini destekleme.

6. Teknoloji Entegrasyonu:

 • Teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere dijital beceriler kazandırma.
 • Öğrenmeyi desteklemek amacıyla interaktif öğretim araçlarına ve kaynaklara erişimi teşvik etme.

7. Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci:

 • Öğrencilere çevre bilinci aşılayarak sürdürülebilirlik konusunda duyarlı bireyler olmalarını teşvik etme.
 • Doğayı anlama ve koruma bilincini geliştirme.

8. Küresel Vatandaşlık ve Multikültürel Eğitim:

 • Küresel perspektife sahip bireyler yetiştirmeye odaklanma.
 • Multikültürel etkinlikler ve öğrenme fırsatları ile öğrencilere farklı kültürleri anlama ve değerlendirme yetenekleri kazandırma.

9. Aile İşbirliği:

 • Ailelerle düzenli iletişim ve işbirliği kurma.
 • Ailelerin öğrenci başarısını destekleme ve okuldaki gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlama.

10. Rehberlik ve Kariyer Gelişimi:

 • Öğrencilere kariyer hedefleri belirleme ve bireysel yeteneklerini keşfetme konusunda rehberlik etme.
 • Sosyal ve duygusal rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin kişisel gelişimini destekleme.

Bu unsurlar, okulumuzun eğitim felsefesini genel olarak yansıtan öğelerdir, okulumuz öğrencilerini en etkili ve sürdürülebilir şekilde eğitmeyi amaçlayan etkili bir rehberlik sunar.