Anaokulu eğitim programımız, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirmeye odaklanan bütünlükçü bir yaklaşımı benimser.

Bilişsel Gelişim:

 1. Temel Bilgi ve Beceriler:
  • Sayılar, harfler, renkler ve şekillerle tanışma.
  • Temel matematik kavramları ve temel dil becerileri kazandırma.
 2. Okuma ve Yazma Hazırlığı:
  • Hikaye zamanları, şarkılar ve şiirler aracılığıyla dil gelişimini destekleme.
  • Basit kelimeleri tanıma ve yazma becerilerini güçlendirme.
 3. Keşfetme ve Deneyimleme:
  • Fen ve doğa etkinlikleri ile çocukların merakını destekleme.
  • Deney ve gözlem yapma, temel bilimsel kavramları öğrenme.

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

 1. İletişim ve İşbirliği:
  • Grup etkinlikleri ve oyunlar aracılığıyla iletişim becerilerini geliştirme.
  • Takım çalışması ve paylaşma alışkanlıklarını destekleme.
 2. Duygusal Farkındalık:
  • Duyguları tanıma ve ifade etme konusunda destekleyici etkinlikler.
  • Empati geliştirme ve duygusal güvenin sağlanması.
 3. Sosyal Normlara Uyumu Öğrenme:
  • Temel sosyal kuralları öğretme ve uyumu teşvik etme.
  • Sorumluluk almayı öğrenme ve kendi ihtiyaçlarını ifade etme.

Motor Gelişim:

 1. Gross Motor Becerileri:
  • Fiziksel aktiviteler, oyunlar ve spor etkinlikleriyle büyük kas gruplarını güçlendirme.
  • Koordinasyonu ve dengeyi geliştirme.
 2. Fine Motor Becerileri:
  • El yazısı becerilerini geliştirme ve küçük kas gruplarını güçlendirme.
  • Kesme, yapıştırma, boyama gibi el becerisi gerektiren etkinlikler.

Sanat ve Yaratıcılık:

 1. Resim ve El Sanatları:
  • Farklı malzemelerle eserler oluşturma.
  • Sanat projeleri aracılığıyla ifade ve yaratıcılık geliştirme.
 2. Drama ve Oyun:
  • Kukla oyunları, rol yapma etkinlikleri ve tiyatro oyunları.
  • Hikaye anlatma ve hayal gücünü kullanma.

Dil Gelişimi:

 1. Dil Oyunları ve Şarkılar:
  • Dil becerilerini güçlendirmek için dil oyunları.
  • Şarkılar aracılığıyla ritim ve dil becerilerini destekleme.
 2. Hikaye Zamanları ve Kitap Okuma:
  • Hikaye kitapları ve masallar aracılığıyla dil gelişimini destekleme.
  • Kitap okuma alışkanlığını kazandırma.

Değerler ve Etik Eğitimi:

 1. Paylaşma ve Yardımlaşma:
  • Toplumsal değerleri öğretme ve öğrencilere paylaşma ve yardımlaşma alışkanlıkları kazandırma.
  • Sorumluluk almayı teşvik etme.
 2. Çevre Bilinci:
  • Doğayı keşfetme ve çevre bilincini geliştirme etkinlikleri.
  • Geri dönüşüm ve doğa sevgisi üzerine projeler.

Anaokulu eğitim programımız, çocuklara temel becerilerin yanı sıra sosyal, duygusal ve yaratıcı gelişimlerini destekleyen bir ortam sunmayı amaçlar. Bu program genellikle çocukların oyun yoluyla öğrenmelerine ve keşfetmelerine odaklanır.