Zengin Kütüphane

İngilizce ve Türkçe kitapların yer aldığı zengin kütüphanemiz, aynı zamanda öğrencilerimize bilgisayar programlarıyla Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversitelerine online bağlantı yapabilme olanağı sağlar. Kütüphaneleri, unutulan, kimsenin gidip gelmediği mekanlar olmaktan çıkararak, teknolojinin imkanlarıyla buluşturup yeniden ilgi çekici bilgi merkezleri haline getirmeyi amaçlayan okulumuzun kütüphanesinde aynı zamanda satranç odası da yer alır. TAC Koleji öğrencileri için kütüphane, modern ve teknolojik donanımı ile kitapla buluşmanın en keyifli adresidir.

Konforlu Lüks Sınıflar

TAC KOLEJLERİ öğrencilerine öncelikle öğrenmeyi öğreten bir eğitim felsefesi ile yola çıkmıştır. Bu felsefenin ana unsuru proje tabanlı öğrenme modelidir. Proje tabanlı öğrenme, projeyi alt yapı unsuru olarak gören bir öğrenme anlayışıdır. Proje, düşünme, hayal etme, kurgulama demektir. Düşünme, hayal etme ya da kurgulama tabanında yükselen bir öğrenme anlayışı ise, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenmiş, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirecek bir öğrenme sürecini öngörmektedir.

Laboratuvarda Fen Dersleri

TAC Koleji’nde 9. sınıftan itibaren fizik-kimya-biyoloji dersleri laboratuvarda yapılır. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme ve değişmeler karşısında toplumun ilerlemesi; yapıcı, yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğine sahip bireylerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemimizde temel amaç, öğrenciye mevcut bilgileri aktarmaktan çok BİLGİYE ULAŞMA BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK YANİ EZBERDEN ÇOK, KAVRAYARAK ÖĞRENME olmalıdır. Tüm bu kazanımların oluşması için öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, öğrenme sürecine aktif olarak katılımları sağlanmalıdır. Bu becerilerin kazandırıldığı derslerin başında Fen bilimleri gelir.

Fen bilimlerinin en önemli işlevi, bilim ve teknolojideki hızlı gelişme ve değişmelere ayak uydurabilmek için bireylerin bilim okuryazarı olarak yetişmelerine olanak sağlamasıdır. Bilim okuryazarlığı, bilimin doğasını ve bilimsel bilgiyi anlamaktır. Bilim okur – yazarı olarak yetişen bireyler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde öğrendikleri bilgileri kullanarak daha somut çözüm yolları önerirler. Bu nedenle fen bilimlerinin etkili ve kalıcı olarak öğretilmesi büyük önem taşır. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde fen bilgisi eğitimi çok farklı teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler içerisinde en etkili olanlardan biri de laboratuvar yöntemidir. Laboratuvar yöntemi, kalıcı öğrenme ve öğrencilerin bireysel ya da gruplar halinde çalışmalarına imkân sağlayan bir öğretim yöntemidir. Laboratuvar, öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli bir işleve sahip olan ve öğrenilmek istenilen konunun veya kavramın yapay olarak öğrenciye birinci elden deneyimle veya gösteri yoluyla verildiği bir ortamdır. Laboratuvar ortamında öğrenciler yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunmalarından dolayı laboratuvar, fen öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Laboratuvarda teorik bilgiler pratiğe dönüştürülür, deneyim kazanılır, el becerileri geliştirilir, öğrenciler birlikte çalışmayı ve paylaşmayı öğrenir. Laboratuvarlı fen öğretimi bireylere soru sormayı, problem belirlemeyi ve çevresindekilerle ortak çalışarak çözüm aramayı öğretir. Bu durumda fen derslerinin iyi anlaşılabilmesi için laboratuvarlı bir eğitimin şart olduğunu söyleyebiliriz. TAC KOLEJİ her biri 70m2’nin üzerinde olan toplamda 3 ayrı laboratuvarı ile öğrencilere fen derslerini ve bilimi sevdirmeye kararlıdır.

Her Hafta Deneme Sınavı

TAC Kolejleri’nde Kasım ayından itibaren TYT/AYT-LGS konularının bitmesi ile birlikte her hafta deneme sınavı programı uygulanır. Bu sınavlardan;

  • tarama sınavları o ana kadar işlenen konuları,
  • TYT/AYT-LGS deneme sınavları ise genel müfredatı içerir.

Ayrıca her gruba her dersten HER KONU BİTİMİNDE DERS SINAVI uygulanır, konu eksiklikleri öğrenci bazında ANINDA giderilir. Okulda yapılan ilk 2 TYT/AYT-LGS deneme sınavı ortalamasına göre de sınıf değişiklikleri yapılır.

Ara sınıflarda ise 3 HAFTADA 1 DENEME SINAVI uygulanır. Sınav sonuçlarına göre ilk 2 sınavda sınıf değişikliği olur.

Türkiye’de Seçkin Vakıf Üniversitelerinden %50’ye Varan İndirim

TAC KOLEJLERİ Türkiye’deki birçok vakıf üniversitesi ile yaptığı ikili anlaşmalar sonucunda öğrencilerine bu üniversitelerden ÖZEL BURS İMKANI sağlamaktadır. Öğrencilerimiz gerekli şartları taşıdıklarında bu burslardan faydalanabileceklerdir.

Sosyal Medya Üzerinden Ödev Takibi ve Sosyal Medyayı Kullanma Becerisi Eğitimleri

TAC Koleji öğrencilerinin sosyal medyanın eğitimin bir parçası haline getirilerek bunun bir fırsata dönüştürülmesini hedeflemektedir. Öğretmenlerimiz okul saatleri dışındaki zamanlarda sosyal medya üzerinden materyal paylaşarak, ödev verebilecek, sınavlar yapabilecek ve bunların kontrolünü yapabileceklerdir.

BU AVANTAJDAN YARARLANARAK ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ERİŞEBİLECEĞİ 7/24 ÇEVRİMİÇİ BİR SINIF yaratılmıştır. Oluşturulan bu çevrimiçi sınıf öğrencilerle ders hakkında tartışmaya, fikir ve kavramları birbirleriyle münazara etmelerine olanak verebilecektir. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal medyayı doğru ve etkili kullanmaları için seminerler ve workshoplar düzenlenerek farkındalıkları arttırılacaktır.

Yeşil Okul

Okulumuz sakin sessiz doğa ile iç içe bir lokasyonda inşa edilmiştir. Okulumuzun yapımında arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı bir yapı olarak inşa edilmiştir. Okulumuz enerjisinin bir kısmını kendisi üretmeyi hedeflemektedir.