TAC KOLEJİ anaokulu eğitim felsefesi; çocukların bireysel ihtiyaçlarına saygı gösteren, oyun tabanlı öğrenmeye vurgu yapan ve çok yönlü gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir yaklaşımı benimser. İşte anaokulu eğitim felsefemizi şekillendirebilecek temel prensipler:

1. Oyun Tabanlı Öğrenme:

 • Öğrenmeyi Keyifli Hale Getirme: Çocukların öğrenmeyi oyun yoluyla keşfetmelerine olanak tanıyan etkinlikler ve oyunlar kullanma.
 • Doğal Merakı Destekleme: Çocukların merakını ve öğrenmeye olan doğal eğilimlerini destekleyen bir ortam oluşturma.

2. Bireysel İlgi ve İhtiyaçlara Saygı:

 • Farklılaştırılmış Öğrenme: Her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş öğrenme fırsatları sunma.
 • Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Çocukları öğrenme sürecine daha fazla dahil eden, kendi hedeflerini belirlemelerini destekleyen bir yaklaşım benimseme.

3. Sosyal ve Duygusal Gelişimi Destekleme:

 • Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi: Çocukların birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını, işbirliği yapmalarını ve sorunları birlikte çözmelerini destekleme.
 • Duygusal Zekayı Güçlendirme: Duygularını tanıma, ifade etme ve başkalarının duygularına saygı gösterme konularında destekleyici etkinlikler düzenleme.

4. Sanat ve Yaratıcılık:

 • Sanatsal İfadeyi Teşvik Etme: Resim, müzik, drama ve el işi gibi sanat etkinlikleri aracılığıyla çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine destek olma.
 • Hayal Gücünü Kullanma: Çocukların kendi dünyalarını hayal etmelerine ve ifade etmelerine olanak tanıyan etkinlikler düzenleme.

5. Doğa ve Çevre Bilinci:

 • Doğayla Bağ Kurma: Çocukları doğal çevreleri keşfetmeye ve doğa ile etkileşimde bulunmaya teşvik etme.
 • Çevre Sorumluluğu: Geri dönüşüm ve doğa koruma konularında bilinçlendirici etkinlikler düzenleme.

6. Aile İşbirliği:

 • Ailelerle Etkileşim: Ailelerle düzenli iletişim kurma, eğitim sürecine aktif olarak dahil etme ve ailelerin çocuklarının gelişimini takip etmelerini sağlama.
 • Aile Katılımı: Okuldaki etkinliklere ve topluluk programlarına ailelerin katılımını teşvik etme.

7. Temel Değerler ve Etik Eğitimi:

 • Temel Değerlere Vurgu: Paylaşma, dürüstlük, saygı ve yardımlaşma gibi temel değerleri çocuklara aşılamak.
 • Ahlaki Gelişimi Destekleme: Çocukları etik ve ahlaki değerlere duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye odaklanma.

Bu prensipler, TAC KOLEJİ l anaokulu eğitim felsefesini temsil eder. Öğrenciye odaklanan, destekleyici ve oyun tabanlı bir eğitim anlayışımız, çocukların temel becerileri geliştirmelerine ve öğrenmeye olan ilgilerini artırmalarına yardımcı olur.