Her öğrenci zamanı kendine göre ayarlamalıdır. Çalışacağı dersin, okuldaki dersin gününe ve saatine yakın olmasına dikkat etmelidir.

Geri getirilmesi olanaksız olan tek şey zamandır.

Zaman; öncelikler doğrultusunda kullanılırsa kontrol altına alınabilir. Önceliklerin belirlenmesi, zamanı planlamada ilk adımdır. Sakın çelişki yaşamayın. 

Böyle durumlarda öğrenci kendine şu soruları sormalıdır: “Benim için bu etkinlikler içinde önemlisi hangisidir? Hangi etkinliklerden vazgeçebilirim?

Hayatı için bir amacı olmayan öğrenci, kendisi için neyin daha öncelikli olduğunu kestiremez. Bu nedenle, öncelikle kendisine bir amaç edinmelidir.

Zamanı yönetmek amacıyla öğrencinin hayatında yapabileceği ufak değişiklikler:

  • Telefonda arkadaşlarla uzun süre konuşmamak,
  • Arkadaşlar her çağırdığında koşa koşa gitmemek,
  • Kantinde-kafeteryada her gün uzun zaman geçirmemek,
  • Evde oradan oraya amaçsız dolaşmamak,
  • Televizyona esir olmamak,
  • Evdeki sohbetlerin tümüne katılmamak.

Bir öğrencinin isteyerek çalıştığı ve hemen öğrendiği bir dersi başka bir öğrenci zor öğrenebilir. Bir başka öğrenci ise çabuk yorulabilir ya da çalışmak istemeyebilir. Bu nedenle, bir ders ya da konu içinde ayrılacak süre öğrenciden öğrenciye değişir.

En verimli çalışma aralıklı çalışmadır. Ara vermeden uzun süre çalışmak kadar, uzun süre molalar vererek yapılan çalışma da verimsizdir. Öğrencinin, bir saat çalıştıktan sonra araya 5-10 dakikalık dinlenme koyması yararlı olur.

Birbirine benzeyen iki dersi üst üste çalışmamalıdır.

Yatmadan önce on dakika süreyle, o gün çalıştığı dersleri tekrarlayarak uykuya geçmesi ve sabah kalkınca aynı tekrarı bir kez daha yapması, öğrenilenleri korumasını sağlar.

Zaman yönetimi zamanımızın, amaçlarımızı, sorumluluklarımızı, zevklerimizi ve sosyal yaşamımızın içerdiği etkinliklerimizi bir arada yürütebilecek bir biçimde planlanması anlamına gelmektedir.

Zamanı doğru biçimde planlamayı öğrenmek, yaşamımızda yapmak istediğimiz tüm işlere zaman ayırabilmek ve stresten mümkün olduğunca uzak yaşayabilmek için gerekli bir adımdır.