Her dersin test çözme tekniği birbirinden farklıdır. Matematik , Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Tarih ve Coğrafya derslerinin nasıl çalışılması ve sınav sorularının nasıl çözülmesi gerektiği konuları ile “Unutma, Hatırlama”, ve “Sınav Teknikleri” hakkında size yardımcı olacak bilgileri paylaşacağım.

Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın.

Ders çalışmamızı bir düzene koyacak birkaç öneri;

 • Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın…
 • Derslerinize bir masada çalışmalısın…
 • Ders çalışma zamanınızı mutlaka planlayın.
 • Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın.
 • Günlük, haftalık tekrarlar yapın…

MATEMATİK?

 • Matematik bilgileri öğrenilirken anlamlı kılınmalıdır.
 • Bilgiler nedenleriyle birlikte öğrenilmelidir. 
 • Öğrenim sırasında birey kendi kısaltmalarıyla, kendi yöntemleriyle notlar tutmalıdır. 
 • Çok soru çözerek bilgileri kullanma becerisi kazanmalıdır. 
 • Yeni bilgiler öğrenilirken eski bilgiler kısaca tekrar edilmelidir. 
 • Sınav yaklaştıkça genel tekrarlar yapılmalıdır. 

GEOMETRİ?

 • Önce bilgi eksikliği tamamlanmalıdır.
 • Konuyla ilgili tanımlar ve kurallar öğrenilmelidir. 
 • Bol soru çözülürken hız ve pratik arttırılmalıdır. 
 • Geometri dersi çalışırken öğrenci sabırlı olmalıdır. 
 • Geometri dersindeki örnekler basitten zora doğru çözülmelidir. 

FİZİK?

 • Öğrenci önce derse aktif olarak katılmalı, dersten sonra tekrar yapmalı sonra da soru çözmeye geçmelidir. 
 • Fizik dersi üç doğruya hitap ettiği için öğrenci çalışırken görme, duyma ve dokunma duyularından en az ikisini kullanmalıdır.
 • Öğrenci konunun detaylarını çalışmadan önce, konunun ana başlıklarını ve alt başlıklarını kavramalıdır. 
 • Öğrenci dersi iyi dinlemeli ve devamsızlık yapmamalıdır. Öğrenci sabırlı olmalıdır.
 • Konu işlendikten sonra sorular hemen yapılamayabilir. Bu nedenle verilen test ve ödevler mutlaka yapılmalıdır. 

KİMYA?

 • Kavramlar iyi anlaşılmalıdır.
 • Anlaşılmayan konular öğretmene hemen sorulmalıdır.
 • Daha sonra bu konularla ilgili soru çözülmelidir. 
 • Zorlandığınız tüm konuları iyice öğrendikten sonra problem çözmeye geçiniz. 
 • İşlenen konular anında somut örneklerle açıklanmalıdır. 
 • Öğrenci işlenmiş konuları örneklerle açıklayabilmelidir. Bunu yapabilmek için de konuları örneklerle çalışmalıdır. 

BİYOLOJİ?

 • Biyoloji öğretmen rehberliğinde çalışılması gereken bir derstir. Bu nedenle ders derste öğrenilmelidir.
 • Bu ders, şekil ve şemalarla çalışılmalıdır.
 • Çalışırken özet çıkarılmalı, terimler unutulmamalıdır. 
 • Biyoloji konuları birbiriyle bağlantılı konulardır.
 • Bir konu iyice anlaşılmadan yeni bir konuya geçilmemelidir. 
 • Biyoloji soruları bilgiyle birlikte yorum da gerektirdiğinden bol soru çözülerek yorum yeteneği kazanılmalıdır.

TÜRKÇE?

 • Türkçe soruları, okuduğunu anlama ve bilgiyi yorumlama sorularıdır.
 • Bu nedenle öğrenci bol kitap okumalı ve gazete dergi makalelerini yorumlamalıdır.
 • Bol soru çözmelidir. Soru çözme işi zevkli bir uğraş haline getirilmelidir.
 • Yeni öğrenilen konularla ilgili testler bir gün sonra mutlaka çözülmelidir.
 • Sınav gününe kadar her gün paragraf soruları çözülmelidir.
 • Paragraf soruları çözülürken, doğru cevap göz önünde bulundurularak, yapılan yanlışın neden yapıldığı araştırılmalıdır. 

PARAGRAF?

 • Uzun paragrafı sorulardan ürküp sıkılmayınız. Çünkü bu sorular kolay sorulardır ve cevap paragrafın içine sıkıştırılmıştır.
 • Sözcük – anlam sorularında sözcük tek başına düşünülmemelidir. Sözcük cümlede anlam kazandığı için cümle okunmalıdır.Cümle – anlam sorularında cümlenin anlamı çerçevesi çok iyi belirlenip dışına çıkılmamalıdır. 
 • Cümle çok iyi anlaşıldıktan sonra şıklara geçilmelidir. Önce soru kökü okunmalı, sonra soruyla ilgili bölüme geçilmelidir.
 • Paragraf sorularında “ana fikir” isteniyorsa cevap genellikle ya paragrafın başında ya da sonundadır. 

TARİH?

 • Konuların ezberlenmesi yerine, olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi kurarak yorumlama ve düşünme yeteneği geliştirilmelidir.
 • Tarih dersinde konuyu küçük parçalara bölerek öğrenmmek daha doğrudur.
 • Ders esnasında not tutulmalıdır. Konular dersten sonra ayrı gün içinde tetrar edilmelidir.Tarih dersinde tekrar, anlatılarak önemli noktalar yazılarak yapılmalıdır.

COĞRAFYA?

 • Coğrafya dersi, bilgileri ezberlemekten çok, coğrafi olayları oluş biçimleri, dağılış ve sonuç ilişkileri içerisinde öğrenerek çalışmalıdır.
 • Okuduğunuz bilgileri mümkünse bir şekil üzerine aktarın.Bu dersi çalışırken, yapılması gereken bir başka yöntem ise harita kullanmaktır.
 • Bu coğrafyanın temeli olan “nerede?’’ sorusuna cevap bulmanızı sağlayacaktır. 

FELSEFE?

 • Felsefe soyut bir derstir. Felsefî disiplinleri ve o düşünürlerin görüşlerini bilmek gerekir.
 • Felsefî terminolojiye hakim olmak gerekir. Örneğin soru “Emprsist bir filozof olan….. “ diye başlarsa emprizmin ne olduğunu bilmemiz paragrafı doğru yorumlamamızda yardımcı olur.
 • Bu dersi çalışırken ezberden kaçınmak gerekir.